...

Oblikovanje Spletnih Strani

V sodobnem digitalnem svetu preživljamo vedno več časa na spletu, kjer se sprehajamo med različnimi spletnimi stranmi, opravljamo nakupovanje ali prebiramo novice. Vendar pa se lahko hitro znajdemo na spletnih mestih, kjer navigacija ni intuitivna, vsebina ni pregledna ali pa nas dizajn preprosto ne pritegne. V takih primerih lahko hitro izgubimo zanimanje in zapustimo stran. V ospredju vsake dobre spletne izkušnje pa stoji grafično oblikovanje spletnih strani, ki igra ključno vlogo pri privabljanju in zadrževanju obiskovalcev.

1. Osredotočenost na uporabniško izkušnjo

2. Prelet spletne strani

3. Jasen in preprost dizajn

4. Standardni in inovativni elementi

5. Poznavanje ciljnega občinstva

6. Vizualna hierarhija

Opazimo lahko zahteven nakupni proces, moteča pojavna okna ali težave z berljivostjo besedila. Zato se postavlja vprašanje, kako oblikovati postavitev napredne spletne strani, da bi bile uporabniška izkušnja odlična?

Na začetku moramo...

  1. Osredotočiti se na uporabniško izkušnjo: Nepozabna uporabniška izkušnja je pomembnejša od vsebine. Uporabniki se hitro odločijo, ali bodo ostali na spletni strani ali jo zapustili, zato je ključno, da je uporabniška izkušnja prijetna in intuitivna.

  2. Prelet spletne strani: Uporabniki ne preberejo vsakega besedila na spletni strani, temveč jo preletijo. Zato je pomembno, da so ključne informacije jasno predstavljene in dosegljive na prvi pogled.

  3. Jasen in preprost dizajn: Preprostost in jasnost sta ključnega pomena pri oblikovanju spletnih strani. Preveč informacij ali kompleksen dizajn lahko zmedeta uporabnika.

  4. Standardni in inovativni elementi: Pri oblikovanju je treba najti ravnotežje med standardnimi elementi, ki so uporabnikom znani, in inovativnimi, ki izstopajo in pritegnejo pozornost.

  5. Poznavanje ciljnega občinstva: Poznavanje ciljne publike je ključno pri oblikovanju učinkovite in hitre spletne strani. Dizajn naj bo prilagojen potrebam in pričakovanjem ciljnega občinstva.

  6. Vizualna hierarhija: Pomembno je, da uporabniki hitro najdejo želene informacije. Zato je treba ustvariti jasno vizualno hierarhijo, ki usmerja uporabnika skozi novo spletno stran.

Postopki za izdelavo spletnih strani

V nadaljevanju članka bomo podrobneje raziskali postopke in strategije, ki vodijo do uspešnega oblikovanja spletnih strani. Razkrili vam bomo ključne korake, ki jih morate upoštevati pri načrtovanju in izvedbi vašega spletnega mesta ter kako lahko ustvarite uporabniško izkušnjo, ki bo navdušila vaše obiskovalce. Skozi postopek oblikovanja bomo osvetlili pomembnost jasnega in privlačnega dizajna ter kako lahko s pravilno vizualno hierarhijo usmerite uporabnike po spletni strani. Pripravite se na razkritje ključnih strategij za ustvarjanje izjemnih spletnih strani!

1. Določitev strukture strani

2. Določitev elementov za podstrani

3. Priprava prototipa

4. Grafično oblikovanje strani

5. Pregled in optimizacija

Določitev strukture strani

Pri začetku procesa oblikovanja spletnih strani je ključno določiti njihovo strukturo. To običajno zahteva pripravo drevesne strukture, ki predstavlja temeljno ogrodje, na katerem bo zgrajena celotna in prijazna spletna stran. Drevesna struktura vsebuje seznam vseh strani, ki bodo prisotne na spletni strani, ter opredeljuje njihove medsebojne povezave in razporeditev sekcij ter elementov.

Pri tem koraku je pomembno, da se osredotočimo na potrebe ciljnega občinstva in želene cilje spletnega mesta. Razmislimo, katere informacije in funkcionalnosti bodo uporabnikom najbolj koristile in jih postavimo v ospredje.

Najprej identificiramo osnovne strani, ki jih mora vsebovati moderno spletno mesto, kot so domača stran, o nas, storitve, galerija, kontakt in morebitne druge specifične podstrani. Te strani nato povežemo med seboj, kar omogoča uporabnikom preprosto navigacijo in dostop do želenih informacij.

Poleg osnovnih strani lahko strukturo obogatimo s sekcijami, kot so blog, pogosta vprašanja, referenčni primeri, galerija slik ali drugi dodatni elementi, odvisno od specifičnih potreb in ciljev spletnega mesta. Vsaka stran in sekcija mora biti jasno opredeljena, da uporabnikom omogoča enostaven dostop do relevantnih vsebin.

Pri določanju strukture strani je pomembno upoštevati tudi uporabniško izkušnjo. Strukturo oblikujemo tako, da uporabnikom olajšamo iskanje informacij in izboljšamo njihovo navigacijo po spletni strani. To pomeni, da morajo biti ključne informacije dosegljive le nekaj klikih stran, da se izognemo zapletenim in nepreglednim navigacijskim potem.

Prav tako je priporočljivo upoštevati mobilno prijaznost strukture, saj se vse več uporabnikov dostopa do izdelanih spletnih strani prek mobilnih naprav. To pomeni, da mora biti struktura prilagodljiva in enostavna za uporabo tudi na manjših zaslonih.

Na koncu je ključno, da določeno strukturo strani temeljito preizkusimo in po potrebi prilagodimo, da dosežemo optimalno uporabniško izkušnjo. S tem zagotovimo, da bo spletna stran učinkovito izpolnila svoj namen in zadovoljila potrebe svojih obiskovalcev.

Določitev elementov za podstrani

Ko smo določili strukturo glavnih strani spletnega mesta, je naslednji korak določitev elementov za podstrani. Za to uporabimo žični okvir, ki nam omogoča natančno opredelitev vsebine, ki bo vključena na vsaki posamezni podstrani. Pri tem je ključno, da se osredotočimo na ključne informacije in funkcije ter zagotovimo enostavno navigacijo za uporabnike.

Žični okvir nam omogoča vizualizacijo, kako bodo podstrani izgledale in kako bodo uporabniki interagirali z njimi. Pomembno je, da vsaki podstrani dodelimo ustrezne elemente, ki bodo uporabnikom omogočili hiter dostop do želenih informacij. Pri tem upoštevamo tudi hierarhijo vsebine, tako da najbolj pomembne informacije postavimo na bolj izpostavljena mesta na strani.

Na vsaki podstrani moramo jasno opredeliti, kaj želimo doseči in kakšno akcijo želimo, da uporabniki izvedejo. To lahko vključuje klice k dejanju (CTA gumbi), obrazce za povpraševanje, navigacijske elemente za premikanje med podstranmi ali druge interaktivne elemente, ki prispevajo k boljši uporabniški izkušnji.

Pri oblikovanju žičnega okvirja moramo paziti, da je navigacija med podstranmi enostavna in intuitivna. Uporabniki morajo hitro najti želene informacije, zato je pomembno, da so ključni elementi jasno označeni in dostopni. Prav tako je treba paziti na preprosto in učinkovito postavitev vsebine, da se izognemo zmedenosti in zagotovimo prijetno brskanje po spletnem mestu.

Najpomembnejše je, da žični okvir predstavlja celovito sliko vsake podstrani, vključno z vsemi elementi, ki bodo prispevali k celoviti uporabniški izkušnji. Z natančno opredelitvijo elementov za podstrani zagotovimo, da bo spletno mesto učinkovito izpolnilo svoj namen in zadovoljilo potrebe svojih obiskovalcev.

Priprava prototipa

Ko smo določili žični okvir za vsako podstran spletnega mesta, nadaljujemo s pripravo prototipa. Prototipi so vizualna predstavitvena spletna mesta, ki vključujejo glavo in nogo strani ter vsebino za vsako posamezno sekcijo. Ta korak omogoča boljšo predstavo o tem, kako bo končna spletna stran izgledala in kako se bodo uporabniki interaktivno povezovali z vsebino.

Priprava prototipa poteka običajno z uporabo grafičnega oblikovalnega orodja. S tem orodjem ustvarimo digitalno predstavitev spletna mesta, ki omogoča boljšo vizualizacijo in preizkus funkcionalnosti.

Najprej določimo osnovno strukturo vsake strani, vključno z glavo (header) in nogo (footer). Glava strani običajno vsebuje logotip, navigacijski meni in morebitne druge pomembne informacije, medtem ko noga strani vsebuje dodatne povezave, kontaktne informacije in druge elemente.

Nato nadaljujemo z vključitvijo vsebine za vsako posamezno sekcijo na podlagi žičnega okvirja. To vključuje dodajanje besedila, slik, grafikonov ali drugih medijskih elementov, ki bodo prispevali k jasnosti in privlačnosti vsebine.

Pri oblikovanju prototipa je pomembno tudi upoštevati uporabniško izkušnjo. Poskrbeti moramo, da je navigacija enostavna in intuitivna, da se uporabniki lahko hitro premikajo po spletnem mestu in najdejo želene informacije brez težav.

Ko je prototip dokončan, ga lahko preizkusimo in ocenimo, ali ustrezno izpolnjuje zastavljene cilje. Če opazimo kakršne koli pomanjkljivosti ali izboljšave, lahko prototip prilagodimo in nadgradimo, dokler ni končna verzija pripravljena za nadaljnje korake za razvoj spletne strani in oblikovanja spletnega mesta.

Grafično oblikovanje strani


Ko je prototip spletnega mesta dokončan in potrjen, se lahko lotimo končnega grafičnega oblikovanja. Ta korak vključuje uporabo ustrezne barvne palete, pisav in grafik, da ustvarimo privlačen, uporaben in funkcionalen dizajn.

Prvi korak pri grafičnem oblikovanju je izbira barvnega sistema in paleta. Barve igrajo ključno vlogo pri oblikovanju vzdušja in vtisa spletnega mesta, zato je pomembno izbrati barve, ki ustrezajo blagovni znamki, ciljni publiki in namenu spletnega mesta. Pri tem je treba paziti na kontrast med različnimi elementi, da se zagotovi dobra berljivost in jasnost.

Pisave

Naslednji korak je izbira pisav. Pisave morajo biti jasne, berljive in primerne za spletno okolje. Priporočljivo je uporabljati kombinacijo dveh ali treh različnih pisav, ki se med seboj dobro ujemajo in dopolnjujejo. Ena pisava je lahko uporabljena za naslove in glavna besedila, medtem ko druga pisava lahko služi kot poudarek ali dodatna dekoracija.

Grafike

Grafike in slike so ključni elementi grafičnega oblikovanja spletnih strani. Uporabiti je treba visokokakovostne slike, ki so relevantne za vsebino in dopolnjujejo sporočilo spletnega mesta. Pri oblikovanju grafik je treba paziti na njihovo velikost in hitrost nalaganja, da se ohrani hitrost in učinkovitost spletnega mesta.

Poleg tega je treba pri grafičnem oblikovanju upoštevati tudi druge elemente, kot so ikone, gumbi, oblike in ozadja. Ti elementi dodajo vizualni interes in funkcionalnost spletnemu mestu ter pomagajo pri usmerjanju uporabnikov skozi vsebino.

Z dokončanim grafičnim oblikovanjem spletnih strani dokončano, je treba preveriti celoten dizajn in zagotoviti, da je skladen s cilji, blagovno znamko in uporabniško izkušnjo. Po potrebi lahko izvedemo popravke in prilagoditve, da dosežemo želen rezultat.

Na koncu je ključnega pomena, da je grafično oblikovanje usklajeno z vsemi drugimi elementi spletnega mesta, kot so funkcionalnosti, vsebina in uporabniška izkušnja, da se ustvari celovit in učinkovit končni izdelek.

Pregled in optimizacija

Po končanem grafičnem oblikovanju spletnih strani je pomembno, da pred njeno končno objavo izvedemo pregled in morebitne optimizacije. Ta korak vključuje preverjanje skladnosti dizajna s cilji projekta ter zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje. Prvi korak pri pregledu in optimizaciji je temeljit pregled s celotno optimizacijo spletne strani. Preveriti je treba vsak element dizajna, vključno z barvami, pisavami, grafikami, ikonami, gumbi in drugimi vizualnimi elementi. Pri tem se osredotočimo na to, ali so vsi elementi skladni s cilji projekta in ali ustvarjajo pozitivno uporabniško izkušnjo.

Poleg tega je treba preveriti tudi funkcionalnost spletnega mesta. Preizkusiti je treba vse interaktivne elemente, kot so gumbi, povezave, obrazci in druge funkcije, ter preveriti, ali delujejo pravilno in učinkovito. Če je potrebno, izvedemo popravke ali optimizacije, da se odpravijo morebitne težave ali napake. Naslednji korak je preverjanje odzivnosti spletnega mesta. Preizkusiti je treba, kako se spletna stran prikaže na različnih napravah in zaslonih, vključno z računalniki, tablicami in pametnimi telefoni. Zagotoviti je treba, da je spletna stran prilagojena vsem napravam in da se pravilno prikazuje na vseh zaslonih.

Kaj je SEO optimizacija?

Pri pregledu in optimizaciji je pomembno tudi preverjanje hitrosti nalaganja spletnega mesta. Hitro nalaganje je ključnega pomena za dobro uporabniško izkušnjo in uvrstitev spletnega mesta v iskalnikih. Če je hitrost nalaganja počasna, je treba izvesti optimizacije, kot so optimizacija slik, minimizacija datotek CSS in JavaScript ter uporaba predpomnilnikov, da se izboljša hitrost nalaganja.

Končno je treba pregledati tudi skladnost spletnega mesta z varnostnimi standardi in smernicami za uporabniško izkušnjo. Preveriti je treba, ali spletna stran zagotavlja varno in zaupanja vredno okolje ter ali uporabniki lahko enostavno navigirajo in dostopajo do želenih informacij.

Po temeljitem pregledu in morebitnih optimizacijah je spletno mesto pripravljeno za končno objavo. Pomembno je, da se pred objavo še enkrat preveri celoten dizajn in funkcionalnost ter se prepriča, da spletna stran ustreza vsem zastavljenim ciljem in pričakovanjem uporabnikov.

Z zgornjimi koraki boste uspešno oblikovali spletno trgovino ali stran, ki bo privabila in zadržala obiskovalce ter dosegla svoje cilje. Optimizirane spletne strani vam bodo prinesle najbolj “organic” obisovalce spletne strani ali spletne trgovine.

Oblikovanje spletnih strani

Čeprav je izdelave spletne strani oziroma spletnega dizajna za manjše projekte mogoča tudi samostojno, je pomembno upoštevati, da je design ključnega pomena za uspeh spletne strani. Pri večjih projektih, kjer pričakujemo večji obisk in kompleksnejše zahteve, je sodelovanje z grafičnim oblikovalcem ključno.

Pri oblikovanju spletne strani se ne osredotočamo le na estetiko, ampak tudi na funkcionalnost in uporabniško izkušnjo. Grafični oblikovalec bo poskrbel, da bo design sledil najnovejšim trendom, hkrati pa bo upošteval tudi potrebe ciljnega občinstva. To je še posebej pomembno pri kompleksnejših projektih, kjer je potrebno upoštevati veliko število podstrani in funkcionalnosti.

Izdelava spletnih strani

Pri samem postopku izdelave spletnih strani je ključnega pomena, da uporabimo ustrezne metode in pristope, ki bodo zagotovili optimalen rezultat. Najprej se lotimo načrtovanje spletne strani, kjer določimo strukturo in funkcionalnosti, ki jih želimo vključiti. Pri tem lahko uporabimo različna orodja in tehnike, kot je izdelava drevesne strukture za boljšo preglednost in organizacijo.

Nato se osredotočimo na oblikovanje oziroma postavitev spletne strani, kjer uporabimo kreativne pristope in estetske smernice za ustvarjanje privlačnega in funkcionalnega dizajna. Pri tem lahko sodelujemo z grafičnimi oblikovalci, ki nam pomagajo ustvariti vizualno privlačen izgled, ki bo pritegnil uporabnike. Z platformo WordPress lahko dosežemo zares učinkovito in lep dizajn spletne strani.

Kaj so strani WordPress?

V primeru, da se odločimo za uporabo platforme WordPress spletne strani, imamo na voljo številne prednosti, kot so enostavna uporaba, široka podpora in različne možnosti prilagajanja. V WordPressu vam omogoča hitro in učinkovito izdelavo spletne strani ter enostavno upravljanje vsebine.

Po izdelavi spletne strani je pomembno, da se posvetimo tudi optimizaciji spletnega mesta za boljšo uvrstitev v iskalnikih in izboljšano uporabniško izkušnjo. To vključuje optimizacijo spletnih vsebin, strukture strani, hitrosti nalaganja, analiza spletnega mesta in urejanje spletne strani, ki vplivajo na uspešnost spletnega mesta na wordpressu.

Izdelava Spletne trgovine

Dodatno lahko razmislimo o izdelavi spletnih trgovin, če želimo ponuditi izdelke ali storitve na spletu. Spletna trgovina omogoča enostavno nakupovanje in plačevanje ter širok doseg potencialnih strank.

Poleg tega je treba upoštevati tudi stroške spletnega gostovanja in vzdrževanja, ki so lahko odvisni od obsega in zahtevnosti spletnega mesta. Pomembno je, da izberemo ustrezno spletno gostovanje, ki bo zagotovilo stabilno delovanje in dobro uporabniško izkušnjo.

Vzpostavitev spletne prisotnosti je ključnega pomena za uspeh v današnjem digitalnem svetu, zato je pomembno, da svoje spletno mesto ustrezno načrtujemo, oblikujemo, in da je dobro optimizirana spletna stran. Z ustrezno strategijo in pristopom lahko dosežemo odlične rezultate ter privabimo in zadržimo ciljno občinstvo.

Kontaktirajte nas

Ekipa IB Web Agencija je tu, da vam pomaga pri vsakem koraku pri ustvarjanju izjemne nove spletne strani ali samo pri prenovi spletne strani. Zavezani smo k temu, da vam pomagamo pri razvoju in izvedbi kreativnih idej za oblikovanje svoje spletne strani. Razumemo, da se lahko včasih znajdete v situaciji, ko čas ali ustvarjalne zamisli zmanjkajo. V takih trenutkih smo vam na voljo, da prevzamemo odgovornost za izdelavo vrhunskega grafičnega dizajna in tipske spletne strani, ki odražata vaše edinstvene želje in cilje. Skrbimo za dobre optimizirane spletne strani, saj pri naših spletnih strani želimo doseči, da stranka doseže izjemne rezultate in s spletno stranjo zasije v današnjem online svetu.

Koliko stane spletna stran?

Izdelana spletna stran vas lahko pride že od nekaj sto evrov do par tisoč evrov. Vse je odvisno o tega kakšni so vzorci spletnih funkcij oziroma kakšna bo funkcionalnost spletne strani, spletne predstavitve, pomembno je seveda tudi oblikovanje uporabniške izkušnje in dizajna ter doseči dober uspeh s samo optimizacijo na spletnih straneh. Več o samem začetku spletnega nastopa na internetu, oblikovanje spletne strani, strani v WordPress site platformi, gostovanje spletne strani, optimizacija spletnih strani in o tem kakšni stroški spletnega dela nastanejo, si preberite ta članek.

Z nami lahko računate na strokovnost, predanost in ustvarjalnost, ki bodo vašo spletno prisotnost ponesle na višjo raven. Ne čakajte, da izgubite dragocen čas, temveč stopite v stik z nami že danes. Skupaj bomo oblikovali spletno prisotnost, ki bo navdušila vaše obiskovalce in pustila nepozaben vtis. Vaše vizije so naše vodilo, zato nam zaupajte in skupaj bomo dosegli izjemne rezultate.

IB Web Logo za Podpis
Izdelava Spletnih Strani Agencija IB

Pokličite nas, skupaj bomo ustvarili pot, ki bo vašemu podjetju omogočila rast, vidnost in uspeh v digitalnem svetu. 

Vaša Agencija IB

Informacije

Stari Trg 35,  3320 Velenje

Naroči se na naše novice

    © 2023 Izdelava Spletnih Strani Agencija IB – Vse pravice pridržane